! هر چه سریع تر فهمیدن وزیر شدن پیاده

12 Комментарии

  1. وقتی زمانت کمه استرس اجازه نمیده سریع حساب کنی این چیزارو

  2. سرباز دوتا بیار عقب قطری ته صفحه ب شاه نمیخوره ولی شاه زودتر میرسه.البته البته یادت نره ک توضیحات نگفتی شاه باید قبل خط قطری باشه

  3. نابغه سربازی فقط زمانی که کسی در چپ یا راست او باشه مثل فیل حرکت می کند

  4. عالی بود ویدئو های تاکتیک رو ادامه بده❤
    و اینکه پیشنهادت وسه کتاب آموزش شطرنج چیه؟

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *